Vilkår & betingelser

1 Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 Partene
Fyring.no drives av Klaustun.no, org.nr. 927 300 028, Ånerudvegen 140, post@fyring.no. Klaustun.no omtales som Fyring.no i vilkårene.

Kunder er den som foretar betalinger, legger inn bestillinger og bruker nettsiden, betegnes i det følgende som kunde.

3 Priser
Kunden velger selv hvilke produkter h*n ønsker å kjøpe. Priser er inklusiv moms.

4 Betaling
Betaling forekommer med Vipps på vår nettsiden. Betalingen blir belastet ved bestilling.

5 Levering
Når betalingen er gjennomført vil kunde motta en bekreftelse, og kvittering på e-postadressen. Kunden vil enten avtale levering, eller gratis henting med selger.

6 Angrerett
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
Du kan sende en klage om det er feil eller mangler på produktet du har fått, så vil vi behandle saken fortløpende.

Angrefristen begynner å løpe:
-Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

7 Personvern, sikkerhet og personopplysninger
Vi lagrer informasjonen din når du registrerer en henvendelse, for å kunne håndtere bestillingen, og føre statistikk. Du kan når som helst kreve at vi sletter alle personopplysninger tilknyttet deg ved å sende en e-post til post@fyring.no. 

8 Kontakt & Support
Har du spørsmål, ta kontakt med post@fyring.no

9 Klager
Ved klage, vennligst kontakt oss på post@fyring.no

10 Konfliktløsning
Klager rettes til fyring.no innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan donor ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

 

 

PERSONVERNERKLÆRING
Erklæringen gir deg informasjon om dine rettigheter og hvordan vi beskytter dine personopplysninger.

Hva er dine personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Hvordan sikres dine personopplysninger?
For å sikre dine personopplysninger utføres all kommunikasjon mellom deg og vår nettside kryptert ved hjelp av SSL-sikkerhetssystem. Ditt personlige passord lagres kryptert i vår database.

Hva brukes dine personopplysninger til?
Opplysningene som er samlet inn om deg og annen informasjon fra offentlige registre, kan brukes for at Fyring.no skal kunne administrere avtaler, opprette statistikk, foreta produktutvikling og eventuell markedsføring av produkter fra samarbeidspartnere.

Fyring.no lagrer ikke dine kredittkort opplysninger. Betaling skjer sikkert via Vipps. Du kan lese om Vipps på vipps.no.

Endringer
Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at våre tjenester utvides eller endres, og vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du her. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler på våre nettsider

Hvordan slette min data?
Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger Fyring.no har om vedkommende eller ønsker å foreta endringer må dette skje ved en skriftlig henvendelse.

En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til oss på post@fyring.no.

Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post.